Servicevoorwaarden

De algemene voorwaarden van Inuka

Disclaimer: Hoewel deze service is ontworpen om u te helpen bij het omgaan met een reeks problemen waarmee u in het leven wordt geconfronteerd, is Inuka geen professionele medische dienst of geestelijke gezondheidszorg, en als u denkt dat u in een crisis verkeert of als u uzelf of anderen pijn kunt doen, moet u zoek professionele hulp. Bezoek onze crisispagina om bronnen te vinden voor professionele hulp.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden kunt u het ermee eens bent dat u 18 jaar of ouder bent en dat u zich niet in een crisis, moord of zelfmoord bevindt, iemand misbruikt of een bedreiging vormt voor uzelf of anderen.

 1. Definities
  • Inuka: Mental Wellbeing Company of InukaCare BV, dochteronderneming van Inuka BV gevestigd in Nederland en gevestigd te Jambo Apartments, postbus 14052 -00800, Nairobi en Rapsodieplantsoen 11, respectievelijk 1312 EJ Almere
  • Gebruiker: de persoon die een van de door Inuka geleverde diensten gebruikt, die van toepassing is op zowel gidsen als klanten.
  • Gids: de persoon die mijn Inuka heeft getraind op de InukaMethod, en die vervolgens het Inuka-platform gebruikt om klanten coaching te geven.
  • Service: coaching ontvangen door de klant, aangeboden door een gids die is opgeleid in het toepassen van de InukaMethod, in een gestructureerde vorm, op het Inuka-platform.
  • Inuka Platform: de door Inuka ontwikkelde applicatie waarbij Gebruikers coaching geven of ontvangen.
  • Cliënt: de persoon die Inuka gebruikt om verbinding te maken met een gids en coaching krijgt.
  • SuperGuide: de persoon die direct toezicht houdt op de gids.
  • Supervisor: de persoon die toezicht houdt op de SuperGuide en Gids.
  • InukaMethod: de coachingmethode Gidsen zijn getraind om toe te passen op het Inuka Platform.
 1. Algemene voorwaarden
 • U gaat ermee akkoord dat u door gebruik te maken van het Inuka Platform ten minste 18 jaar oud bent en wettelijk in staat bent om een contract aan te gaan.
 • Deze overeenkomst zet uiteen en bevat de voorwaarden tussen u en Inuka. Het aanvinken van het vakje op de pagina Servicevoorwaarden geeft aan dat u "de Servicevoorwaarden van Inuka coaching hebt gelezen en ermee akkoord gaat" en dat u deze Overeenkomst aangaat. Lees daarom deze overeenkomst zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met enige voorwaarde van deze overeenkomst, vink dan niet het vakje aan dat aangeeft dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en ga niet verder met het registratieproces van de therapie.
 • Inuka kan deze overeenkomst of enig onderdeel hiervan op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen. Daarom wordt de Klant aangemoedigd om de voorwaarden van deze Overeenkomst regelmatig te controleren. Klant stemt ermee in gebonden te zijn aan een dergelijke gewijzigde overeenkomst.
 1. De Inuka-diensten
 • Met het Inuka-platform kunnen klanten verbinding maken met een gids en anonieme InukaMethod-chatcoaching ontvangen vanuit deze gids. Inuka levert via het Inuka Platform de betalingshulpmiddelen voor de Klant om te betalen voor de diensten die de Klant uit zijn Gids heeft gekocht.
 • Alle sessies worden vooraf betaald. De datum van de sessie mag niet later zijn dan zes maanden na de datum van betaling. De klant begrijpt dat er geen restitutie of verdere boekingen worden gedaan voor het betaalde bedrag als deze deadline is verstreken en de sessie niet is geboekt.
 • De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Gidsen noch werknemers, noch agenten of vertegenwoordigers van Inuka zijn, en Inuka aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige handeling of weglating van een dergelijke Gids als deze handelingen, nalatigheden of ander gedrag afwijken van het protocol dat door Inuka is vastgelegd via de InukaMethod.
 • De Klant erkent dat Gidsen mensen zijn zonder medische of psychologische achtergrond of opleiding, die door Inuka zijn opgeleid om de InukaMethod-coaching toe te passen, een gestructureerde probleemoplossende coachingmethodiek. Geen van de Services die worden geleverd door Inuka, Inuka Guides of enige andere entiteit die verband houdt met Inuka, omvat het verlenen van medische zorg, therapie of professionele geestelijke gezondheidszorg.
 • Zoals verder beschreven in deze overeenkomst, dient het Inuka-platform als een "connector" voor klanten om toegang te krijgen tot online gidsen.
  • Inuka controleert de arbeidsgeschiedenis, training en vaardigheden van de gidsen van InukaMethod. Inuka biedt tools om alle coaching onder de Inuka-services consistent te houden volgens de InukaMethod.
  • Inuka geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot (a) de nauwkeurigheid of beschikbaarheid van het Inuka-platform of de Sites, (b) de beschikbaarheid van de Gids om coaching te geven, (c) of de Klant de diensten van een Gids nuttig of bevredigend zal vinden , (d) of de ondersteuning van de Gids nuttig zal zijn, of (e) of de begeleiding van de Gids anders geschikt is voor de behoeften van de Klant.
 • Inuka is verantwoordelijk voor de InukaMethod-coaching en ondersteuning van de gidsen die beschikbaar zijn via het Inuka-platform. In Kenia zijn alle gidsen opgeleid en gecertificeerd door AMREF Health Africa, de trainingspartner van Inuka. Inuka beoordeelt de arbeidsgeschiedenis van de gidsen. De Inuka SuperGuides beoordelen en evalueren de prestaties van de Inuka-gidsen. Inuka Supervisors, gediplomeerde professionals in de geestelijke gezondheidszorg, beoordelen de Inuka SuperGuides en in sommige gevallen de gidsen. Voor deze evaluatie wordt gebruik gemaakt van chat-transcripties, zowel online als offline, die volledig geanonimiseerd zijn om de privacy van de Klant en Gids te waarborgen. Zie het Inuka Privacybeleid voor meer informatie over gegevensprivacybescherming.
 • Gidsen zijn niet op aanvraag beschikbaar. Klant en gids houden zich uitsluitend bezig met realtime chatcoaching tijdens eerder geboekte en betaalde sessies op het Inuka-platform.
  • Tussen de sessies door is het de cliënt vrij om berichten naar de Gids te sturen via offline berichten. De gids is in geen geval verplicht te antwoorden. Elke reactie op offline berichten is puur vrijwillig. Offline berichten zijn geen instant message-indeling.
  • De klant gaat ermee akkoord dat offline berichten beschikbaar komen na de eerste live sessie met een gids. Offline berichten met de gids blijven veertien (14) dagen beschikbaar na voltooiing van de laatste sessie met dezelfde gids.
 • Als een klant ervoor kiest om op of via het Inuka-platform te communiceren met een gids, is de relatie van de klant strikt met de gids. Inuka is niet verantwoordelijk voor enig advies of informatie gegeven door de Gids als deze afwijkt van de InukaMethod. Het vertrouwen op dergelijke informatie gebeurt op het volledige en uitsluitende risico en de aansprakelijkheid van de klant. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat de Klant alle adviezen of informatie van de Gidsen verifieert en controleert.
 • Elk advies of informatie verstrekt door Inuka Guides wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en kan niet worden beschouwd als vervanging van een persoonlijk lichamelijk onderzoek van de cliënt door een arts of andere zorgverlener. Gidsen zijn geen erkende professionals. Gidsen zijn levenscoaches die zijn opgeleid in de InukaMethod. Ze nemen niet deel aan medische of mentale gezondheidspraktijken; ze stellen geen diagnose, geven geen behandelplannen of grijpen niet in.
 • Het advies of de informatie die door Inuka-gidsen wordt verstrekt op gebieden waarvoor licenties en / of certificering vereist zijn, wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en kan niet worden beschouwd als een vervanging voor een persoonlijke ontmoeting.
 • De klant gaat ermee akkoord en begrijpt dat alle adviezen, informatie of andere begeleiding die wordt verstrekt door bevoegde professionals in welke bedrijfstak dan ook, moet worden opgevolgd. In elk geval waarin het advies, de informatie of andere van de Gids afwijkt van die van de bevoegde professional, stemt de Klant ermee in de Gids te negeren, aangezien het geen erkende professionals zijn.
 • Het Inuka Platform is niet bedoeld voor het stellen van diagnoses of het verstrekken van informatie over welke medicijnen of behandelingen voor de cliënt geschikt kunnen zijn. De Klant dient dergelijk advies te negeren indien het via het Platform wordt geleverd.
 • De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat, hoewel een gids mogelijk is benaderd via het Inuka-platform, Inuka de geschiktheid van de gids voor de behoeften van de klant niet kan voorspellen of beoordelen. De klant erkent en stemt ermee in de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de beslissing om via het Inuka-platform toegang te krijgen tot een gids. Inuka is strikt beperkt tot het verlenen van toegang tot door Inuka Method getrainde gidsen ter overweging van de klant. Het staat de klant altijd vrij om verbinding te maken met een andere gids.
 • De Klant stemt ermee in, bevestigt en erkent dat Inuka geen enkele garantie, verklaring of garantie beoordeelt, aanbeveelt, onderschrijft, evalueert of verstrekt, en Inuka wijst in het bijzonder alle verklaringen en garanties af met betrekking tot;
  • Alle informatie over de achtergrond van een gids die de gids geeft tijdens coaching;
  • De coachingdiensten omvatten, zonder beperking, enige mening, reactie, advies, aanbeveling, informatie of andere inhoud die is geschreven of gezegd door een Gids;
  • De inhoud en de inhoud die deel uitmaken van de coachingdiensten;
  • Alle andere inhoud of informatie die op het platform of via het platform is geplaatst;
  • De geldigheid, nauwkeurigheid, beschikbaarheid, volledigheid, veiligheid, wettigheid, beveiliging, privacy, kwaliteit of toepasbaarheid van het Platform en de Services;
 • De klant geeft hierbij vrij en stemt ermee in om Inuka en haar verbonden bedrijven en de directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers, adviseurs, adviseurs, gidsen en rechtverkrijgenden van het voorgaande te vrijwaren van alle oorzaken van alle acties en claims van welke aard dan ook van elke handeling, weglating, mening, reactie, advies, suggestie, informatie en / of dienst van een professional in de geestelijke gezondheidszorg via het Inuka Platform.
 • Gidsen kunnen klanten voorzien van links of andere inhoud met betrekking tot websites, informatie en / of diensten aangeboden door derden. Inuka heeft echter geen controle over dergelijke links, inhoud, websites, producten of diensten of enige informatie die wordt verstrekt of verzonden via dergelijke links, websites, producten of diensten, of anderszins wordt verstrekt door een dergelijke derde partij. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat Inuka niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke links, inhoud, websites, producten of diensten van derden en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, advertenties, producten of ander materiaal daarin of het bedrijf praktijken of privacypraktijken die daarmee verband houden. De Klant garandeert en gaat ermee akkoord dat Inuka niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op een dergelijke link, website, inhoud, product en / of service. Inuka moedigt de klant op zijn minst aan om op de hoogte te zijn wanneer de klant de gedeelde links van de gids volgt en om de privacypraktijken met betrekking tot sites van derden te herzien.
 • De Inuka-sites kunnen links of andere inhoud bevatten met betrekking tot websites, producten en / of diensten die door derden worden aangeboden. Inuka heeft geen controle over dergelijke links, inhoud, websites, producten of diensten of enige informatie die wordt verstrekt of verzonden via dergelijke links, websites, producten of diensten, of anderszins wordt verstrekt door een dergelijke derde partij. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat Inuka niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke links, inhoud, websites, producten of diensten van derden en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, advertenties, producten of ander materiaal daarin of het bedrijf praktijken of privacypraktijken die daarmee verband houden. De Klant garandeert en gaat ermee akkoord dat Inuka niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op een dergelijke link, website, inhoud, product en / of service. Inuka moedigt de klant aan om op zijn minst op de hoogte te zijn wanneer de klant een site verlaat en de privacypraktijken met betrekking tot sites van derden te herzien.
 1. Aanvullende disclaimers
 • In het geval van een geschil over een transactie uitgevoerd via het Inuka Platform of een site, ontheft de Klant Inuka, zijn gelieerde ondernemingen, hun respectievelijke functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, onderaannemers, gidsen en agenten van alle soorten acties, claims of eisen en van alle verliezen (direct, indirect, incidenteel of gevolg), schade, kosten of uitgaven die de klant kan hebben tegen een of meer van de bovenstaande.
 1. Beperking van aansprakelijkheid
 • De klant begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Inuka, zijn gelieerde ondernemingen en de voorgaande managers, directeuren, aandeelhouders, werknemers, onderaannemers, gidsen en agenten niet aansprakelijk zijn jegens een klant of derde partij voor enige indirecte, incidentele, gevolgschade, speciale, bestraffende of voorbeeldschade (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van zaken, inkomsten, winst, gebruik, gegevens of ander economisch voordeel). Klant begrijpt verder uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat:
 • De totale aansprakelijkheid van Inuka, haar dochterondernemingen en de voornoemde functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, onderaannemers, gidsen en agenten voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst en elk gebruik van de sites zal het totale betaalde bedrag niet overschrijden door de Klant aan Inuka via de toepasselijke site of het platform in de periode van zes maanden voorafgaand aan de datum waarop de claim is ontstaan;
 • Inuka wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot enige claim, rechtszaak of vordering ingesteld door een Gids in verband met betaling voor diensten door de Klant en de Klant stemt ermee in om Inuka te vrijwaren, verdedigen en onschadelijk te houden in verband met een dergelijke claim. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing ongeacht of de oorzaak van de actie contractueel, onrechtmatig of anderszins ontstaat en ondanks het falen van het essentiële doel van een remedie of nalatigheid.
 • In het geval dat de toepasselijke wetgeving de beperking van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in artikel 15 niet toestaat, wordt de beperking geacht alleen te zijn gewijzigd voor zover nodig om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Deze sectie (beperking van aansprakelijkheid) blijft van kracht na beëindiging of afloop van deze overeenkomst.
 1. Klantbevestiging, gedrag en gebruik
 • Door het registratieformulier voor de klant in te dienen, verklaart, garandeert en gaat u akkoord met het volgende:
  • U bent ten minste 18 jaar oud of een wettelijk georganiseerde entiteit, en u bent bevoegd om een Inuka-profielregistratie in te dienen en u bent bevoegd om het Inuka-profielregistratieformulier te ondertekenen namens uzelf of namens de persoon die u vertegenwoordigen en binden hem of haar.
  • U bent alleen en volledig aansprakelijk voor alle gedragingen, berichten en verzendingen die onder uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn gemaakt.
  • Alle interacties tussen jou en een gids worden gefactureerd via het Inuka-platform. U stemt ermee in zich te houden aan de prijsvoorwaarden, die zijn gebaseerd op uw landlocatie.
  • U gaat ermee akkoord dat de betaling voor het gebruik van Inuka-diensten wordt gedaan voorafgaand aan de coachingsessie. U erkent ook dat vergoeding voor een coachingsessie alleen wordt gedaan in geval van een no-show van de gids, en alleen als u de sessie markeert.
  • U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Inuka een coachingdienst aanbiedt die in geen geval een vervanging is voor persoonlijke therapie van een erkende geestelijke gezondheidswerker.
  • U stemt ermee in en verbindt zich ertoe om geen van onze systemen, services, servers, netwerken of infrastructuur of een van de systemen, services, servers, netwerken of infrastructuur van de Online Applicatie te verstoren of te verstoren of te verstoren, inclusief zonder beperking van het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot het bovengenoemde.
  • U stemt ermee in en verbindt zich ertoe om geen enkele toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet, statuut, verordening, regel, regulering of ethische code te overtreden met betrekking tot uw gebruik van het Inuka Platform, uw relatie met de Gids en met Inuka.
 • U stemt ermee in en verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van het Inuka-platform voor het plaatsen, verzenden of bezorgen van een van de volgende zaken:
  • ongevraagde e-mail en / of reclame of promotie van goederen en diensten;
  • kwaadaardige software of code;
  • onwettige, intimiderende, inbreukmakende privacy, beledigende, bedreigende, vulgaire, obscene, racistische of potentieel schadelijke inhoud;
  • alle inhoud die inbreuk maakt op het recht of intellectueel eigendom van derden;
  • alle inhoud die schade aan een derde partij kan veroorzaken;
  • alle inhoud die een criminele actie kan vormen, veroorzaken of aanmoedigen of een toepasselijke wet kan schenden.
  • Elke illegale inhoud.
 • Het is een Klant niet toegestaan contact op te nemen met de Inuka-gidsen buiten het Inuka-platform. Als de echte identiteit van een Gids op enigerlei wijze aan de Klant is onthuld, is de Klant verplicht om alle informatie over de Gids aan een andere partij te verstrekken. Van gidsen wordt niet verwacht dat ze hun echte identiteit aan de klant onthullen. Indien de Gids niet langer anoniem is voor de Klant, wordt van de Klant verwacht dat hij dit rapporteert aan de respectievelijke Gids, die dit op zijn beurt zal rapporteren aan de SuperGuide die toezicht houdt op de Gids. De SuperGuide beslist of de Gids de Klant kan blijven coachen.
 • Wanneer de klant een account aanmaakt en opent bij Inuka, wordt de klant gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de gebruikersnaam en alle andere beveiligingsinformatie met betrekking tot het account van de Klant. De klant wordt aangemoedigd om een gebruikersnaam te maken die op geen enkele manier betrekking heeft op de werkelijke naam van de klant. De Klant is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder dit account, gebruikersnaam en / of wachtwoord. De Klant mag op geen enkel moment het account, de gebruikersnaam of het wachtwoord van iemand anders gebruiken. De Klant stelt Inuka onmiddellijk op de hoogte van elk ongeoorloofd gebruik van het wachtwoord, de gebruikersnaam, e-mail of enige andere inbreuk op de beveiliging van de Klant. Inuka moedigt de klant aan om zijn wachtwoord ten minste eenmaal per maand te wijzigen. Inuka is niet aansprakelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik door derden van het account of wachtwoord van de Klant, met of zonder medeweten van de Klant. Inuka zal de Klant aansprakelijk en verantwoordelijk houden voor alle verliezen die Inuka lijdt als gevolg van het gebruik door derden van het account of wachtwoord van de Klant.
 • De Klant is verplicht om af te zien van het delen van persoonlijke informatie en / of gegevens met de Gids, zowel in coachsessies als in offline berichten. Deze persoonlijke informatie en / of gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of geboortedatum van de klant. Als de klant persoonlijke informatie en / of gegevens deelt, kan Inuka de klant geen anonimiteit bieden en is elk verder gebruik van de diensten van Inuka voor eigen risico van de klant. Zie het privacybeleid van Inuka voor meer informatie.
 • Alvorens deel te nemen aan een van de diensten die door Inuka worden aangeboden, moet de klant een welzijnsscan invullen over hun huidige geestelijke gezondheidstoestand. Deze welzijnsscan is geen hulpmiddel voor medische diagnose en de uitkomsten dienen ook niet als medische diagnose. De cliënt begrijpt en gaat ermee akkoord dat de cliënt verplicht is om deze welzijnsscan naar waarheid in te vullen en geen informatie achter te houden. Op basis van de resultaten van de Wellbeing Scan krijgt de klant geautomatiseerd advies over zijn geestelijke gezondheidstoestand, uit een van de volgende drie categorieën:
  • Lage indicator voor psychische problemen: ga verder op het Inuka Platform
  • Middelgrote indicator voor psychische problemen: ga verder op het Inuka Platform
  • Hoge indicator voor psychische problemen: zoek een erkende professional in de geestelijke gezondheidszorg voor face-to-face therapie; geen van de diensten die Inuka levert kan medisch vervangen
  • In het geval van een hoge indicator voor psychische problemen, heeft de cliënt nog steeds toegang tot het Inuka Platform voor coaching, maar de cliënt wordt sterk aangeraden om parallel aan de coaching medische geestelijke gezondheidszorg te zoeken. De gids is op elk moment vrij om de coaching met de cliënt te beëindigen, als de gids redenen heeft om aan te nemen dat de cliënt van plan is de gids, het Inuka-platform of een van de diensten die Inuka aanbiedt te gebruiken als een directe vervanging van professionele mentale gezondheidszorg.
 1. Betaling 
 • De Klant bevestigt en gaat ermee akkoord dat alle betalingsgerelateerde informatie die de Klant in de toekomst aan of via het Inuka-platform verstrekt en zal verstrekken, nauwkeurig, actueel en correct is en accuraat, actueel en correct zal blijven. En door te betalen voor elke Service die door Inuka wordt geleverd, doet u het volgende:
  • bevestig en ga akkoord om alleen betalingsmiddelen (mobiel geld, creditcards of andere) te gebruiken, waarvoor u dof en volledig geautoriseerd bent om te gebruiken.
  • ga ermee akkoord dat alle huidige en toekomstige interacties (online of offline) tussen u en uw gids worden gemaakt, beheerd en gefactureerd via het Inuka-platform
 • Telkens wanneer de klant een externe betalingsprovider gebruikt om te betalen voor de diensten van de gids, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van de betalingsprovider. De gecontracteerde betalingsprovider kan per regio verschillen; Inuka accepteert alleen betalingen via de betalingsprovider die door Inuka is geselecteerd voor de specifieke regio. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: mPesa, PayPal of een creditcard betalingsprovider.
 • Alle betalingen worden gedaan via het platform. Klant betaalt voor de Diensten die door de Gids worden aangeboden via het platform, maar de Klant betaalt niet voor het gebruik van het Platform. Inuka brengt de gids in rekening voor het gebruik van het platform door een deel van de betaling van de gids per sessie te accepteren. Inuka biedt de coaching niet zelf aan.
 • De Klant stemt ermee in om alle vergoedingen en kosten in verband met het Account van de Klant tijdig en volgens het vergoedingenschema, de voorwaarden en de tarieven zoals gepubliceerd in het Inuka Platform te betalen. Dergelijke vergoedingen en kosten (inclusief eventuele belastingen en late vergoedingen, indien van toepassing) kunnen in rekening worden gebracht op de creditcard van de klant, via mobiele overboeking of op een andere manier. Door Inuka de mobiele geldrekening of creditcardgegevens van de Klant te verstrekken, machtigt de Klant Inuka om de Klant via die creditcard of mobiele geldrekening te factureren en in rekening te brengen. De Klant stemt ermee in om geldige creditcard- en mobiele geldgegevens in zijn Accountgegevens te bewaren.
 • Normaal gesproken wordt er geen restitutie verleend, maar Inuka behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te restitueren dat er in geen geval geld wordt terugbetaald.
 • De klant gaat ermee akkoord en begrijpt dat een no-show betekent dat je niet binnen tien (10) minuten na de geplande starttijd van de afspraak naar de chatroom gaat of dat je tijdens de actieve chatsessie langer dan tien (10) minuten weggaat of offline gaat. De Klant stemt ermee in dat slechts één no-show door de Klant is toegestaan tijdens een programmapakket van vier (4) sessies. Na deze eerste no-show kan Klant de sessie kosteloos verzetten. Er is geen restitutie mogelijk voor verdere no-shows daarna. Inuka trekt sessiesaldo af voor alle andere no-shows.
 • Wanneer een chatsessie door de gids wordt geannuleerd of als de gids niet komt opdagen tijdens een sessie, heeft de klant het recht om gratis een andere sessie te boeken. Inuka behoudt zich het recht voor om elk beleid met betrekking tot no-show en annuleringen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Als er om welke reden dan ook een interactie tussen de Klant en de Gids niet plaatsvindt via het Inuka Platform, stemmen beide Gebruikers ermee in dat dit wordt gefactureerd via het Inuka Platform en dat de standaard Inuka Gebruikskosten in rekening worden gebracht en aan Inuka worden geleverd, zelfs als het Inuka Platform is niet gebruikt voor deze interactie.
 • Alle betrokken Gebruikers stemmen ermee in en verbinden zich ertoe Inuka onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk geval waarin de Klant een Service van de Gids ontvangt, niet via het Inuka Platform, of in ieder geval waarbij de Klant wordt gefactureerd door een Gids die niet via het Inuka Platform is.
 1. Onderzoek
 • Inuka doet onderzoek op ons wereldwijde platform. Dit onderzoek bekijkt hoe verschillende services die door Inuka worden geleverd (chatcoaching, online berichten) van invloed zijn op de scores van wellness-tests en scores op andere verstrekte maatregelen.
 • Inuka kan anonieme gebruikersgegevens delen met derden zoals universiteiten en andere onderzoeksinstituten om analyses uit te voeren op de dataset om de publieke kennis over de effectiviteit van de Inuka Services uit te breiden. Elke analyse van Inuka-gegevens door derden dient uitsluitend om de volksgezondheid te verbeteren. Zo meet een postdoctoraal onderzoeksproject van een Nederlandse universiteit de effectiviteit van chatcoaching in vergelijking met face-to-face coaching.
 • Inuka noch de derde universiteit of onderzoeksinstelling zullen financieel profiteren van het bovengenoemde onderzoek of de publicatie ervan. Alle gebruikersgegevens in dergelijke publicaties zijn volledig anoniem en onvindbaar. Elk universitair onderzoeksinstituut van een derde partij is gebonden aan hetzelfde niveau van gegevensbescherming als Inuka, dat we actief zullen valideren.
 • Alle gegevens met betrekking tot chatcoaching zijn volledig geanonimiseerd (of anoniem). Al het onderzoek dat door externe universitaire onderzoekers wordt uitgevoerd, wordt goedgekeurd door hun institutionele beoordelingsraad en door Inuka. Externe onderzoekers en hun instellingen handhaven hetzelfde niveau van gegevensprivacybescherming als Inuka. Toegang tot Inuka-gegevens is beperkt tot de minimale gegevensinvoer die nodig is om het onderzoek uit te voeren dat Inuka en de externe onderzoekers en hun instellingen aanvankelijk waren overeengekomen.
 • Elk onderzoek van derden met behulp van door Inuka verstrekte gegevens wordt gedaan ten behoeve van de volksgezondheid. Het onderzoek en de resultaten ervan zijn van cruciaal belang om mensen te helpen echte veranderingen en vorderingen in hun leven te maken.
 1. Discontinuïteit
 • Inuka behoudt zich het recht voor om elke service op of op de site of het platform te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving aan de Klant. De Klant stemt ermee in dat Inuka niet aansprakelijk is jegens de Klant of enige derde partij voor enige wijziging of stopzetting van enige dienst aangeboden door Inuka, of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit een dergelijke stopzetting of onderbreking van de dienst voor de Klant of een derde partij.
 • De diensten van Inuka zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals software, hardware en communicatienetwerken van Inuka, haar aannemers en leveranciers. Inuka garandeert niet dat de service van Inuka ononderbroken zal zijn of dat deze op tijd, veilig of foutloos zal zijn.
 • Inuka kan naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook de deelname van de Klant aan de diensten beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik door de Klant van de site of het platform weigeren.
 • Inuka kan u kennisgevingen of andere mededelingen doen over wijzigingen in deze Overeenkomst en / of wijzigingen in enig aspect van het Inuka-platform of de Sites, per e-mail naar het e-mailadres dat we hebben vastgelegd, per gewone post of door te posten op de Site en / of het Inuka-platform. De datum van ontvangst wordt beschouwd als de datum waarop een dergelijke kennisgeving is gedaan. Kennisgevingen die naar Inuka worden gestuurd, moeten via e-mail worden bezorgd aan: legal@inuka.io.
 1. Openbaarmaking van informatie aan derden
 2. Inuka kan de niet-anonieme informatie van de klant aan derden bekendmaken, inclusief persoonlijke informatie als Inuka redelijkerwijs van mening is dat openbaarmaking:
  1. is noodzakelijk om te voldoen aan een juridisch proces (zoals een gerechtelijk bevel, dagvaarding, huiszoekingsbevel, enz.) of een andere wettelijke vereiste van een overheidsinstantie;
  2. de aansprakelijkheid van Inuka in een feitelijke of potentiële rechtszaak mogelijk zou beperken, of;
  3. anderszins noodzakelijk of gepast is om onze rechten of eigendommen, of de rechten of eigendommen van enige persoon of entiteit, inclusief de klant, te beschermen.
 3. Openbaarmaking van gevoelige informatie aan lokale autoriteiten, zoals gedefinieerd in artikel 9.1 van de Europese GDPR-wet, zal alleen plaatsvinden in gevallen waarin de betrokken Gids, SuperGuide of Supervisor redenen heeft om aan te nemen dat de Klant betrokken is geweest, of de intentie heeft om deel te nemen , criminele activiteit. Voordat contact wordt opgenomen met de lokale autoriteiten, wordt een professional in de geestelijke gezondheidszorg geraadpleegd, die het vermoeden bevestigt. De Klant wordt altijd op de hoogte gesteld van een dergelijke openbaarmaking. Door deze Overeenkomst aan te gaan, begrijpt de Klant en gaat hij akkoord met de openbaarmaking van gevoelige informatie aan de lokale autoriteiten in de situatie genoemd in 10.1 en 10.2.
 1. Toepasselijk recht
 • Niets in deze overeenkomst mag worden uitgelegd als een van beide partijen tot partner, joint venture, agent, wettelijke vertegenwoordiger, werkgever of werknemer van de ander. Geen van beide partijen heeft, of houdt zichzelf voor aan een derde partij, die enige bevoegdheid heeft om verklaringen, verklaringen of toezeggingen van welke aard dan ook te doen, of om enige actie te ondernemen die bindend is voor de ander, behalve zoals hierin bepaald of geautoriseerd schriftelijk door de te binden partij.
 • Voor klanten uit Kenia zal deze overeenkomst alleen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Kenia (met uitsluiting van regels voor rechtskeuze), en alle juridische procedures die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen uitsluitend plaatsvinden bij de rechtbank van Nairobi, locatie Kenia. Voor klanten uit andere landen wordt deze overeenkomst alleen geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving (met uitzondering van regels voor rechtskeuze), en elke juridische procedure die uit deze overeenkomst voortvloeit, zal uitsluitend plaatsvinden bij de rechtbank van Den Haag, locatie de Nederland. Deze overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en rechthebbenden van de partijen bij deze overeenkomst.
 • Deze overeenkomst (en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en hierin door verwijzing is opgenomen) vormt de volledige overeenkomst tussen Inuka en de klant met betrekking tot het onderwerp hiervan, en de klant heeft niet vertrouwd op beloften of verklaringen van Inuka met betrekking tot het onderwerp, behalve zoals bepaald hierin vermeld.
 • Personen en entiteiten die wonen in een gebied dat bij wet, regelgeving, verdrag of bestuurshandeling is verboden handelsbetrekkingen aan te gaan met Nederland, mogen het Inuka Platform of de site niet gebruiken of betreden.
 1. Belangrijke opmerkingen over onze overeenkomst
 • Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Inuka. U bevestigt dat u niet op beloften of verklaringen van Inuka hebt vertrouwd, behalve zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.
 • Inuka kan deze overeenkomst wijzigen door wijzigingen op het Inuka-platform of de sites te plaatsen. Tenzij anders aangegeven door Inuka, zijn alle wijzigingen van kracht na plaatsing. Daarom wordt u aangemoedigd om de voorwaarden van deze overeenkomst regelmatig te controleren. De laatste updatedatum van deze overeenkomst staat onderaan de overeenkomst. Door het Inuka-platform te gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen in de overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet u de toegang tot het Inuka-platform en deelname aan de services ervan beëindigen.
 • Inuka mag deze overeenkomst of een van haar verplichtingen hieronder vrij overdragen of toewijzen.
 • De koppen van de alinea's in deze overeenkomst zijn uitsluitend voor het gemak en worden niet toegepast bij de interpretatie van deze overeenkomst.

Geen enkele wijziging van deze overeenkomst is van kracht tenzij schriftelijk vastgelegd. De paragraaftitels hierin zijn uitsluitend voor het gemak en zullen niet worden toegepast in de interpretatie hiervan. Als een bepaling van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank als onwettig, ongeldig, niet-afdwingbaar of anderszins in strijd met de wet wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht.

ALS JE AAN HET MOORD DENKT, ALS JE VOELT DAT JE EEN GEVAAR VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN KUNT HEBBEN OF ALS JE ANDERS ANDERS MEDISCHE NOOD HEBT, BEL ONMIDDELLIJK ONMIDDELLIJK 999 OF HET RELEVANTE NOODNUMMER IN JE LAND, EN GEEF HET POLITIEMELDING AAN DIENSTEN.

Neem voor vragen over deze algemene voorwaarden contact met ons op via legal@inuka.ioof stuur een brief naar het volgende adres:

Kenia:

Mental Wellbeing Company, dochteronderneming van

Inuka BV gevestigd in Nederland.

Jambo Apartments

Postbus 14052 -00800

Nairobi

Ergens anders:

InukaCare BV, dochteronderneming van

Inuka BV gevestigd in Nederland.

Rapsodieplantsoen 11, 1312 EJ Almere

Laatste update van deze overeenkomst: 10 aprilth, 2020 in Eindhoven, Nederland.