Restitutiebeleid

Welkom bij het restitutie- en annuleringsbeleid van Inuka.

Normaal gesproken wordt er geen restitutie verleend, maar Inuka behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te restitueren dat er in geen geval geld wordt terugbetaald.

De klant gaat ermee akkoord en begrijpt dat een no-show betekent dat je niet binnen tien (10) minuten na de geplande starttijd van de afspraak naar de chatroom gaat of dat je tijdens de actieve chatsessie langer dan tien (10) minuten weggaat of offline gaat. De Klant stemt ermee in dat slechts één no-show door de Klant is toegestaan tijdens een programmapakket van vier (4) sessies. Na deze eerste no-show kan Klant de sessie kosteloos verzetten. Er is geen restitutie mogelijk voor verdere no-shows daarna. Inuka trekt sessiesaldo af voor alle andere no-shows.

Wanneer een chatsessie door de gids wordt geannuleerd of als de gids niet komt opdagen tijdens een sessie, heeft de klant het recht om gratis een andere sessie te boeken. Inuka behoudt zich het recht voor om elk beleid met betrekking tot no-show en annuleringen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Als er om welke reden dan ook een interactie tussen de Klant en de Gids niet plaatsvindt via het Inuka Platform, stemmen beide Gebruikers ermee in dat dit wordt gefactureerd via het Inuka Platform en dat de standaard Inuka Gebruikskosten in rekening worden gebracht en aan Inuka worden geleverd, zelfs als het Inuka Platform is niet gebruikt voor deze interactie.